De inteprolatie-stap om van de punten-data naar een geschikte raster te komen, is nog erg lastig.

  • De interpolatie bij grensgebieden laat geen juiste resultaten zien.
  • De interpolatie bij kanalen is niet juist, er wordt ongewenst 'geëxtrapoleerd'
  • De interpolatie van eilanden is ongewenst.

Kortom, ik ben nog op zoek naar een goede interpolatie-methode. Daarbij is het belangrijk dat deze niet interpoleert in gebieden waar geen metingen zijn gedaan. Het liefst stopt de interpolatie direct aan de grens van de metingen.

results matching ""

    No results matching ""