Basisdata wordt gedownload uit het RBB: https://data.overheid.nl/data/dataset/bathymetrie-nederland

Verticale referentie: LAT op open water. NAP voor de rest. Wat dat precies inhoudt, is nog steeds onduidelijk. De dataprovider geeft geen duidelijkheid. (link)

Voor het omzetten van de afbeelding naar een .kap-bestand wordt gebruikt gemaakt van imgkap en mc2bsbh.


Bij het vergelijken worden twee afbeeldingen gedownload. De historische tijd wordt vanaf github gedownload. De actuele set wordt via de WMS server gedownload. Beide afbeeldingen worden opgeslagen onder 'ADN/history'. Een resulterende afbeeldingen wordt eveneens daar opgeslagen.


Het downloaden van punten slaat .csv bestanden op in EPSG:3395. Deze CSV bestanden hebben geen header, omdat dat makkelijker werken is in verschillende programma's. De eerste kolom bevat de X-coordinaten, de tweede kolom de Y-coordinaten en de derde kolom de diepedata. De .csv-bestanden worden opgeslagen onder 'ADN/points'.


Het interpoleren van punten resulteert in .png afbeeldingen in de map 'ADN/grids'. De grids zijn ongerefeerd op zichzelf, maar indezelfde map staat een .dir-bestand (vanuit MapCal) met belangrijke geografische informatie.


Na het creëren van een .kap-kaart belandt deze in de map 'ADN/charts'. Dit is de map waar je in OpenCPN naar zou kunnen refereren voor het laden van kaarten. Je kunt ze ook kopiëren naar een andere locatie.


Data verwijderen

Er wordt door de applicatie veel data gedownload, omgezet en opgeslagen. Deze wordt niet standaard verwijderd! Het is verstandig om af en toe de data te verwijderen. In principe kun je alle data, behalve de .kap-kaarten verwijderen uit de mappenstructuur. Ik raad echter aan om de recente punten-data te behouden. Zoals je merkt, kost het erg veel tijd om deze te downloaden. Als je deze data behoudt, kun je op ieder moment een kaart maken in een andere kleurstelling. Zonder deze punten kun je de kleuren niet meer in de applicatie wijzigen.

results matching ""

    No results matching ""