Op het moment is de tool nog hevig in ontwikkeling. Kom dus vaak genoeg terug op deze pagina om te checken of er een update beschikbaar is.

Download en installatie


  • Download de laatste versie van de applicatie (ZIP)

  • https://github.com/willemvanopstal/ADN/releases

  • Pak het .zip-bestand zodat je één mapje overhoudt met 'ADN'.

  • Plaats de map 'ADN' met inhoud naar een locatie naar keuze.

  • Zorg dat er in het path naar deze map géén spaties of exotische leestekend voorkomen. Bv:

fout: C:\Users\Willem\Desktop\Kaarten Maken\ADN
fout: C:\Users\Willem\Desktop\kaarten&nav!\ADN
goed: C:\Users\Willem\Desktop\KaartenMaken\ADN
  • Open de map 'ADN'.
  • Dubbelklik op adn.exe om het programma te starten.

results matching ""

    No results matching ""